محقق اتریوم، الیاس سیموس، با اشاره به وضعیت اکوسیستم مدرن بین شبکه ای، مهمترین پل ها و دارایی ها را مشخص کرد. با توجه به پست سفارشی ایجاد شده توسط آقای سیموس در Dune Analytics، استیبل کوین USDC اکنون پر استفاده ترین رمزارز در پل های اتریوم است.   USD Coin سریعترین دارایی در حال رشد در میان تمام استیبل کوین های اصلی است. در ماه آگوست ، این استیبل کوین به راه حل مقیاس پذیری جدید اتریوم یعنی Optimism  راه یافت. در این پل ها، پروتکل هایی که L1 اتریوم را با سایر بلاک چین ها یا راه حل های مقیاس پذیری قابل همکاری می کند، تقریباً ۱/۲ میلیارد دلار USDC قفل شده است. به طور دقیق تر،  Wrapped Bitcoinمسئول ۱ میلیارد دلار نقدینگی است، در حالی که اتریوم و Wrapped Ethereum مجموعاً ۸۱۱ میلیون دلار از این نقدینگی را تشکیل داده اند. همچنین، استیبل کوین های U.S.Dollar Tether و Dai نیز سهم قابل توجهی از TVL را در این حوزه به ترتیب با ۶۹۳ میلیون دلار و ۶۰۶ میلیون دلار به خود اختصاص داده اند.