مدیر ارشد حقوقی کوین بیس، پل گروال، به تازگی گفته است که این صرافی اعتقاد به قانون‌مند شدن دارد؛ اما مقررات فعلی باید با احکام کنگره مطابقت داشته باشند. وی افزود: SEC  باید از قوانین کنگره پیروی کند و فقط درمورد اوراق بهادار قانون‌گذاری نماید. طبق گفته‌های گروال، هرچند کنگره صلاحیت SEC را تنها به اوراق بهادار محدود کرده، این سازمان از صرافی‌های ارز دیجیتال خواسته است مجوز صرافی‌های اوراق بهادار را دریافت کنند.