متیو فرانی، محقق اقتصادی دانشگاه هاروارد، در مقاله خود به بانک‌های مرکزی سراسر جهان توصیه کرد، شروع به خرید بیت کوین کنند. این محقق معتقد است بانک‌های مرکزی از نگهداری مقدار کمی بیت کوین، سود خواهند برد. وی افزود کشورهایی که با تحریم مواجه هستند یا احتمال دارد با تحریم مواجه شوند، باید حتی بیت کوین بیشتری به جای طلا به‌عنوان یک سرپناه خریداری کنند.