سه حزب سیاسی سوسیال دموکرات ها، سبزها و دموکرات های آزاد در آلمان، این هفته به توافقی دست یافتند که بر اساس آن یک ائتلاف حکومتی ملی تشکیل خواهند داد. بخشی از این توافقنامه شامل فراخوانی از کشورهای اروپایی برای همکاری با یکدیگر برای نظارت بر فعالیت‌ها در بخش کریپتو است.  سه طرف متعهد شدند که آلمان را به مرکزی برای شرکت‌هایی در بخش فناوری، به‌ویژه آنهایی که بر فین‌تک متمرکز هستند، تبدیل کنند. این توافق خواستار یک زمینه در اروپا برای مدل‌های کسب‌وکار جدید دیجیتال محور، از جمله مدل‌هایی است که دارایی‌های ارز دیجیتال را در قلب خود دارند. ما به یک پویایی جدید نسبت به فرصت‌ها و خطرات ناشی از نوآوری‌های مالی جدید، دارایی‌های رمزارزی و مدل‌های تجاری نیاز داریم. در همان زمان، طرفین خواستار “نظارت مشترک اروپایی برای بخش کریپتو” شدند. طرفین همچنین به پروژه بلندمدت معرفی یورو دیجیتال اشاره کردند.