روز4جولای که در بین سفیدپوستان آمریکا معروف به روز ملی ایالات متحده آمریکا شناخته میشود، اما این روز در بین سیاه پوستان این کشور معروف به روز برده داری بوده است زیرا دلیل اصلی جنگ نیز برده داری بوده است. در سالروز این واقعه صرافی کوین بیس قصد دارد صدها مهندس جدید و متخصصان دیگر را در هند استخدام کند. این صرافی در حال استخدام برای مرکز فناوری خود که اخیراً در هند راه اندازی شده است و نیروهای جدید را با وعده پرداخت 1000 دلار ارز رمزنگاری شده جذب می کند.

· سوال اصلی اینجاست که یک صرافی آمریکایی در هند به دنبال چه میگردد؟

· با وجود رکود اقتصادی شدید آمریکا، چرا این شرکت در کشور خود و برای مردم خود اشتغال زایی نمیکند و در یک کشور فقیر به دنبال جذب نیرو میباشد؟

· آیا مدیران این صرافی دلشان به حال جوانان هندی و اقتصاد هند میسوزد؟

· آیا هدف چیزی به غیر از برده داری مدرن میباشد؟