یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی پاکستان، بانک الفلاح، به شرکت حواله و ارز مستقر در ابوظبی  LuLu، به منظور باز کردن یک روش پرداخت حواله‌ پیوست. پرداخت ها با کمک سرویس  RippleNet Cloudانجام خواهد شد.  مدیرعامل بانک الفلاح، عطیف باجوا، در بیانیه خود می گوید که ریپل به تقویت پل های مالی بین دو کشور کمک خواهد کرد. همچنین، اوایل امسال، صرافی LuLu کریدورهای حواله را به هند و مصر باز کرد. پاکستانی ها تقریباً 12.5 درصد از کل جمعیت امارات متحده عربی را تشکیل می دهند و این کشور دومین منبع بزرگ حواله برای پاکستان است.