افزایش هزینه های گس اتریوم باعث سوزانده شدن بیش از 14000 کوین ETH  در 24 ساعت گذشته شده است. افزایش نرخ سوزاندن، نتیجه افزایش ناگهانی محبوبیت در پروژه های NFT میباشد. در حالی که برخی از اعضای جامعه کریپتو و دارایی های دیجیتال، پس از کاهش حجم عمده فروش و فعالیت تراکنش، پایان صنعت NFT را پیش بینی کردند، برخی از پروژه های NFT در اولین روزهای سال 2022 با افزایش بیش از 100 درصدی فعالیت مواجه شده اند. بازار OpenSea NFT با 3300 اتریوم سوخته در 24 ساعت گذشته، یکی از اصلی ترین ارائه دهندگان سوزاندن بود.