به گفته صرافی بایننس تیم مربوط به مطابقت با مقررات و رویه‌های قانونی تاکنون از بیش از 500.000.000 دلار حمله باج افزاری جلوگیری کرده است! بایننس اخیراً در ژاپن، کانادا و انگلیس با موانع نظارتی روبرو شده است و در مورد عدم رعایت مقررات داخلی با سوالاتی روبرو است. مدیر عامل بایننس نامه ای در مورد افزایش استفاده از ارزهای رمزپایه و نیاز به قانونگذاری در این زمینه را به اشتراک گذاشت .وی افزود: “ما در جهان شاهد استقبال گسترده تری از ارزهای رمزپایه و نیاز به چارچوب های نظارتی واضح تر در کشورهای مختلف هستیم. در واقع، مقررات بیشتر نشانه های مثبتی برای بالغ شدن یک صنعت است زیرا این زمینه را برای جمعیت بیشتری ایجاد می کند تا از مشارکت در رمزنگاری احساس امنیت کنند. من معتقدم که یک چارچوب قانونی و نظارتی کاملاً توسعه یافته در درازمدت، بنیادی محکم و اساسی خواهد بود که رمزنگاری را در زندگی روزمره ضروری می کند.  “بایننس در کنار توسعه تیم انطباق و بومی سازی عملیات تجاری، در حال برنامه ریزی برای افزایش دو برابر تیم انطباق بین المللی خود است تا از پیشرفت های نظارتی جدید مطلع شود.