رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، گری گنسلر، در جریان رسیدگی مداوم کمیته بانکی سنای ایالات متحده اظهار داشت که تعداد کمی از ارزهای رمزنگاری شده وجود دارند که کالا هستند. در حالی که تعداد زیادی از آنها را می توان به عنوان اوراق بهادار طبقه بندی کرد. هنگامی که از وی پرسیدند چرا وضوح نظارتی بسیار کمی در مورد حوزه رمزنگاری وجود دارد، گنسلر پاسخ داد:” کنگره می تواند قوانین را تغییر دهد، اما قوانینی که ما در حال حاضر داریم، تعریف بسیار گسترده ای از امنیت دارد“. علیرغم موضع سخت او در این صنعت، گنسلر به صراحت اعلام کرد که در زمینه رمزنگاری نگرش منفی ندارد: ”من در مورد رمزنگاری منفی یا مینیمالیستی نیستم … من فقط فکر می کنم بهتر است که در کنگره، برنامه حمایت از سرمایه گذاران قرار داشته باشد“.