براساس گزارش 22 ژوئن خبرگذاری ایرنا ، 7000دستگاه استخراج ارز دیجیتال توقیف شد. این تجهیزات کشف شده در یک کارخانه متروکه مستقر در تهران واقع بودند که برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گرفتند. این بزرگترین گروه استخراج ارز دیجیتال است که تاکنون توسط مقامات ایرانی کشف شده است. بلاکچین sleuth Elliptic تخمین زد که ماینرهای ایرانی در مسیر کسب درآمدی در حدود یک میلیارد دلاردر سال 2021 هستند.