برخورد و اقدامات دولت چین با ارزهای دیجیتال روبه پایان نیست. استان سیچوان چین با صدور بیانیه ای رسمی به همه شرکت های تولید برق دستور داد تا ماینر هایی که از 25 ژوئن 2020فعال بوده اند ، فعالیت خود را متوقف کنند. در همین حال ، کشورهای آمریکای شمالی در حال برنامه ریزی هستند تا این فرصت را از دست ندهند و خود را تبدیل به مرکز جدید استخراج ارز دیجیتال جهان کنند. این خبر در حال حاضر تأثیرات خود را بر روی هش ریت بیت کوین و قیمت بیت کوین نشان می دهد. بیت کوین در محدوده ی خطرناک 36 هزار دلار کاهش یافت و هش ریت بیت کوین نیز به 127.66 تریلیون هش بر ثانیه کاهش یافت که کمترین میزان در سال 2021 است.