چارت تحلیلی که توسط سانتیمنت ارائه شده، نشان میدهد که عرضه بیت کوین در صرافی ها در حال کاهش است، بطوریکه این میزان عرضه آخرین بار در 18 ماه گذشته رخ داده بود. تیم متخصص سانتیمنت بر این باور می باشند که کاهش عرضه بیت کوین در صرافی ها از احتمال فروش عمده و یک جای آن جلوگیری می کند و احتمال بهبودی وضعیت قیمت بیت کوین دور از انتظار نیست. در اواسط ماه Jun ، یک چارت مشابه از پلتفرم گلس نود ارائه شد که خروج مقدار زیادی بیت کوین از صرافی ها را نشان می داد. البته این نیز میتواند نشانه ای از روند بهبود قیمت باشد. اوایل روز شنبه، حجم بازار بیت کوین 4 درصد رشد کرده است و قیمت آن به نزدیکی های 34,000 دلار رسیده است.