در یک تحول قابل توجه برای صنعت مالی، بانک کامن ولث به دلیل اختلاف دستمزدهای طولانی مدت که با آگاهی مدیران ارشد همراه بود، با جریمه سنگین 10.3 میلیون دلاری مواجه شده است. این بانک پذیرفته است که به 7,402 کارمند خود از سال 2015 تا 2021 در مجموع 16.1 میلیون دلار کمتر پرداخت کرده است.
بانک کامن ولث از یک طرح سیستماتیک برای پرداخت کمتر به پرسنل استفاده کرده بود. بر این اساس برای این کار از تنظیمات انعطاف پذیری فردی بهره برده که به موجب آن در ازای مرخصی سالانه، اضافه کار و دیگر مزایای پرسنل، دستمزدهای بیشتری پرداخت شده، اما مابه التفاوتی 16 میلیون دلاری در این بین پدید آمده است.