بر اساس گزارش رویترز، فرماندار پری وارجیو، اعلام کرد بانک مرکزی اندونزی در حال برنامه ریزی ارز دیجیتال روپیه، به عنوان یک ابزار قانونی پرداخت در کشور، می باشد. وی اشاره کرد که روپیه تاکنون تنها ارز پذیرفته شده قانونی برای پرداخت در کشور است و بی آی به دنبال تنظیم و قانونمند کردن روپیه دیجیتال به همان روش تنظیم معاملات مبتنی بر کارت و پول نقد، می باشد. بر اساس گفته وارجیو، بی آی اکنون درحال مطالعه مزایای بالقوه روپیه دیجیتال، از جمله تأثیر آن بر سیاست های پولی و سیستم های پرداخت و همچنین ارزیابی آمادگی زیرساخت های مالی می باشد. او خاطرنشان کرد که این بانک همچنین در حال ارزیابی گزینه های بالقوه فناوری، برای ساخت ارز دیجیتال بانک مرکزی می باشد. با توجه به اطلاعیه ای در سایت رسمی بانک، بی آی در آستانه تصمیم گیری در مورد صدور روپیه دیجیتال می باشد. زیرا آماده سازی و تدارکات لازم تکمیل شده است. این بیانیه خاطرنشان می کند: “بی آی در حال حاضر، به عنوان بخشی از طرح 2025 سیستم های پرداخت اندونزی، بر تحولات دیجیتال تمرکز دارد.”