رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب “پدر پولدار، پدر بی پول”، باری دیگر از سقوط اقتصاد آمریکا می‌گوید. وی اخیراً در توییتی هشداری جدی صادر کرد و به گفتگوی خود با دکتر نومی پرینس اشاره میکند: « دکتر نومی پرینس نویسنده‌ای است که درباره وضعیت داخلی فدرال می‌نویسد. پیام او ساده است، پول‌های‌تان را از بانک‌ها دربیاورید؛ چراکه درحال حاضر بیش از ۷۲۵ بانک آمریکا به‌دلیل بی‌ثباتی احتمالی در لیست نظارت دقیق‌تر شرکت بیمه سپرده فدرال هستند. باهوش باشید و از بانک‌های در حال سقوط دور بمانید.»