اخیراً رئیس بانک مرکزی آمریکا، جروم پاول، اعلام کرد که اکثر سیاست‌گذاران فعال در فدرال رزرو معتقدند تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی حداقل دو افزایش نرخ بهره در این کشور مورد انتظار است.
بانک مرکزی آمریکا باید تا ۲۶ ژوئیه برای افزایش یا عدم افزایش نرخ بهره در دوره جدید تصمیم‌گیری کند.