دن تاپیرو، در مصاحبه اخیر خود بیان کرد که طلا برای هزاران سال، ذخیره ارزش بوده و بخش مهمی از سیستم مالی محسوب میشود. وی بر نقش طلا به عنوان محافظ در برابر تورم و کاهش ارزش پول به ویژه در زمانی که بانک‌های مرکزی پول را با نرخ بالا چاپ می‌کنند، تاکید کرد.
همچنین، تاپیرو با توصیف بیت‌کوین به عنوان یک انقلاب پولی و اجتماعی، آن را نه تنها یک طبقه دارایی جدید، بلکه یک فناوری و شبکه جدید می‌داند. وی معتقد است که بیت کوین پتانسیل رشد قابل توجهی دارد و مرحله فعلی آن را به روزهای اولیه اینترنت در دهه ۱۹۹۰ تشبیه می‌کند.