قاضی سارا نتبورن، پیشنهاد SEC را برای دستیابی به هرگونه اسناد مشاوره حقوقی که ریپل در مورد وضعیت قانونی انتشار توکنXRP درخواست یا دریافت کرده است، رد کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار قصد داشت با بررسی اسناد مشاوره حقوقی ریپل متوجه شود که آیا آن‌ها درباره وضعیت قانونی انتشار توکن XRP به عنوان اوراق بهادار، توصیه مشاوره‌ای دریافت کرده‌ بودند یا خیر. اما در طرف مقابل ریپل مدعی شده است که این اسناد تحت حق قانونی وکیل-مشتری محافظت می‌شود و توانست مانع دسترسی کمیسیون بورس و اوراق بهادار به این اسناد شود. کمیسیون بورس معتقد است روشن شدن این مطلب که آیا شرکت ریپل از وضعیت قانونی و حقوقی انتشار توکن XRP اطلاعی داشته است یا خیر، می‌تواند به روند پیگیری این پرونده کمک کند.