طبق کمیسیون حمل و نقل شهرداری پکن، مسافران مترو در پکن از روز چهارشنبه31ژوئن می توانند کرایه های خود را با استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزی چین پرداخت کنند. با اقدامات اخیر چین برای تسریع در استفاده از یوان دیجیتال، گزینه پرداخت در 24 خط مترو و چهار خط ریلی حومه فقط کسانی که دارای حساب بانک صنعتی و بازرگانی چین هستند در دسترس است. همچنین مقامات قصد دارند در خطوط حمل و نقل ریلی پکن،کاربردهای بیشتر یوان دیجیتال برای بهبود تجربه سفر دیجیتال را برای مسافران بررسی کنند. چین در زمینه ساخت ارز دیجیتال بانک مرکزی در میان اقتصادهای بزرگ پیشتاز است البته اولین کشوری که توانست برای اولین بار ارز دیجیتال بانک مرکزی را بسازد، باهاما بود. بانک مرکزی چین، سال گذشته برنامه های آزمایشی یوان دیجیتال را در دوازده منطقه به عمل آورد.