در مصاحبه اخیر ، ویتالیک بوترین نظرات خود را  در خصوص سقوط فعلی بازار ارزهای دیجیتال و وضعیت کلی صنعت کریپتو بیان کرد. بنیانگذار اتریوم عنوان کرد که این اولین باری نیست که بازار ارزهای دیجیتال سقوط می کند و الزامی ندارد نگران آن باشیم. علاوه بر این ، وی افزود که صنعت کریپتو سقوط های مختلفی را در این بازار تجربه کرده است و شاهد بازیابی و برگشت بازار از رکود سال های گذشته 2017/2018 شدیم. به گفته بوترین ، فعالیت فعلی بازار مانند یک حباب است. بنابراین پیش بینی آن بسیار دشوار است اما وی معتقد است نمای کلی بازار که به این شکل آمده ، یا درحال اتمام است و یا چند ماه بعد به پایان خواهد رسید. وی به توضیحات خود افزود: “ما حداقل سه مورد از این حباب های بزرگ بازار را تجربه کرده ایم.  اغلب رویداد هایی سبب ترکیدن این حباب ها شده اند و همین رویداد ها به مرور زمان با فناوری ها ایجاد شده حل و فصل شدند . “