سوشی سواپ پلتفرم  DeFi، مورد یک حمله 3میلیون دلاری قرار گرفت. جوزف دلونگ، مدیر فناوری سوشی سواپ، برخی از این جزئیات را توییت کرد. از جمله اینکه یک “پیمانکار” که در Github با نام AristoK3 شناخته می شود در یک حمله زنجیره تامین، کد مخرب را در قسمت جلوی Miso  قرار داده است. در حمله زنجیره تامین مهاجم می تواند آدرس قرارداد را به آدرس خود تغییر دهد. به نظر می رسد که تنها یک آدرس قرارداد که برای حراج NFT بوده مورد سوء استفاده قرار گرفته است. به گفته دلونگ، مهاجم تحت عنوان قرارداد کار به پروتکل های دیگر مراجعه کرده است.  وی گفت تیمش حتی به هویت واقعی مهاجم مشکوک است. با این دانش، آنها برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به KYCبه صرافی های FTX و Binance مراجعه کرده است.  تیم Sushiswap اعلام کرده است که اگر وجوه تا ساعت 12:00 به وقت جهانی بازگردانده نشود، به FBI شکایت خواهد کرد.