اکنون ADA را می توان با فیات به دست آورد. بر اساس خبر رسمی که توسط Simplex به اشتراک گذاشته شده است ، اولین سکه بومی کاردانو ، ADA ، به مجموعه دارایی های Simplex ، افزوده شده است. اکنون  قابلیت تبدیل ارز فیات به رمزارز و برعکس آن، برای جامعه کاردانو، در سراسر جهان در دسترس میباشد. خرید ADA با پول فیات، در حال حاضر برای تمام شرکای Simplex از جمله کیف پول های متعدد ، سرویس مالکیت ، صرافی ها ، اکوسیستم های سهام و غیره، در دسترس است. در زمان اعلام خبر ، Simplex، ده ها ارز رمزپایه و صدها ارز فیات را ادغام کرده است تا پیشرفت و تجربه امن را برای تمام معامله گران حوزه رمزارزها، تضمین کند. همانطور که قبلاً توسط U.Today گزارش شده بود، از سه ماه چهارم سال 2020 ، Simplex یک شریک اصلی برای کارت پرداخت Visa در اروپا میباشد که سطح شناخت آن در بخش Fintech را نشان میدهد.