برند مشهور جهانی مد و لوکس  Dolce & Gabbanaاز راه اندازی مجموعه انحصاری NFT خود با همکاری UNXD خبر داد.  UNXD  یک بازار انحصاری برای کالاهای لوکس و فرهنگ دیجیتال است که ظاهراً توسط شبکه پولیگان تأمین می شود  و قرار است تابستان سال 2021 راه اندازی شود. (D&G) قصد دارد مجموعه Collezione Genesi را در نمایش های آینده خود برای آلتا مودا، آلتا سارتوریا و آلتا گویلیا ادغام کند. اولین مفهومی که به عنوان بخشی از Collezione Genesi ارائه می شود مبتنی بر یک رویای زنده است که از خلاقیت طراحان Domenico Dolce و Stefano Gabbana ناشی می شود. همکاری UNXD با D&G  به مارک آن اجازه می دهد تا از مرزهای مشخص شده دنیای دیجیتال و فیزیکی با یک نوع NFT فراتر رود.