دفتر میدانی FBI سانفرانسیسکو درست چند روز قبل از روز ولنتاین، به مردم در مورد افزایش کلاهبرداری ها بر اساس شکایات ثبت شده در مرکز شکایات جرایم اینترنتی، هشدار داد. یک کلاهبرداری شامل ایجاد حساب‌های جعلی و متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بی‌احتیاط، چه زن و چه مرد، برای انتقال وجوه به بهانه عاشق‌شدن است. در این کلاهبرداری با شروع به جلب اعتماد قربانیان و با استناد به فرصت های سرمایه گذاری، به سیستم عامل های کلاهبرداری هدایت می شوند. کلاهبرداران به سرمایه گذاران اجازه می دهند با برداشت برخی از سودهای معامله اولیه به عنوان راهی برای اثبات اعتبار، آنها را مجبور به سرمایه گذاری بیشتر پول یا ارزهای دیجیتال می کنند.