در فوریه ۲۰۲۴ ، ناسا قصد دارد محموله‌ای حاوی مکعب‌های داده را به ماه ارسال کند که اعتبار داده‌های محفوظ در آن‌ها بر روی زمین با استفاده از فناوری بلاک چین تأیید خواهد شد. اگر این اتفاق طبق برنامه پیش برود، زمانی که ناسا دومین مأموریت انسانی‌ خود را در سال ۲۰۲۵ آغاز می‌کند، این فناوری بلاک چین یک‌بار برای همیشه و به‌طور تغییرناپذیری ثابت خواهد کرد که انسان‌ها روی ماه فرود آمده‌اند.