مالک Bigger Entertainment، اولین شرکت ضبط موسیقی پذیرنده ی کریپتو، استیون کوپر، که SHIB را برای موسیقی، کالا، بلیط رویدادها و NFT می پذیرد و سپس این توکن ها را می سوزاند، در توئیتی اعلام کرده است که در طول 60 روز آینده، تیم او انتظار دارد نرخ سوزاندن شیبا اینو خود را دو برابر کند. شیبا در طول “burn parties” می سوزد، جشن آینده قرار است روز بعد از کریسمس برگزار شود.  کوپر افزود که تیم او به دنبال راه های جدیدی برای سوزاندن شیبا هستند و آنها هنوز اول راه این پروسه می باشند. وی اضافه کرد که از اول ماه دسامبر تاکنون تیمش 7 میلیون شیبا را سوزانده است.