روز 8 آوریل، مقامات دولتی هندوراس اعلام کردند که این کشور در پروسپرا، منطقه ویژه اقتصادی هندوراس به پذیرش بیت کوین به عنوان ارز قانونی پرداخته اند. رئیس جمهور شیومارا کاسترو در اواخر ماه مارس گفته بود که السالوادور نمی تواند تنها کشوری باشد که خود را از هژمونی دلار رها می کند. بدون شک این خبر یک پیروزی برای پذیرش ارزهای دیجیتال به شمار می رود. با این حال، باید دید که هندوراس این قانون را فراتر از مرزهای منطقه ویژه اقتصادی خود و به سایر نقاط کشور گسترش خواهد داد یا خیر.