۱- ارسال کلیه حواله ها در مجموعه ایزی مانی اکسچنج منوط به انطباق کامل شرایط با مقررات و قوانین رسمی کشورهای مبدا، رابط و مقصد حواله می باشد.

۲- صحت مدارک واطلاعات وارد شده در فرم های ثبت نام و یا ارسال حواله مجموعه ایزی مانی اکسچنج با مسئولیت کامل فرستنده حواله می باشد. ایزی مانی اکسچنج در صورت هر گونه مغایرت و یا خطا در اطلاعات هیچ گونه مسئولیتی را عهده دار نخواهد بود و فرستنده وجه موظف به پاسخگویی به مراجع مربوط و جبران خسارت های احتمالی می باشد.

۳- با توجه به کنترل و بازبینی کامل مدارک مربوط به هر حواله قبل از تایید، بر اساس قوانین و مقررات ضد پولشویی و مبارزه با تروریست در کشورهای مبدا و مقصد و یا سایر شرایط غیرقابل ذکر، ایزی مانی اکسچنج می تواند انجام هریک از حواله ها را به هر دلیلی متوقف و مراتب را به اطلاع فرستنده و در صورت نیاز، به مراجع قانونی برساند.

۴- به منظور انجام کنترل های قانونی تایید مدارک و مبلغ واریزی به ایزی مانی اکسچنج از طریق ایمیل یا پیامک پس از بررسی های قانونی به اطلاع فرستنده و گیرنده در استرالیا می رسد و پس از تایید مدارک و مبلغ واریزی، متعهد به انجام حواله می باشد.

۵- واریز وجه به حساب ایزی مانی اکسچنج ، به منزله انجام قطعی حواله و تعهد ارسال وجه توسط ایزی مانی اکسچنج نمی باشد، ارسال حواله منوط به تکمیل فرم یا درخواست رسمی فرستنده و تایید ایزی مانی اکسچنج می باشد.

۶- تا زمان درج مبلغ واریزی در صورتحساب بانکی ایزی مانی اکسچنج ، تایید مبلغ واریزی توسط فرستنده انجام نخواهد شد.

۷- در صورت تفاوت نرخ ارز در زمان تکمیل فرم حواله با زمان دریافت وجه توسط ایزی مانی اکسچنج، تعیین نرخ نهایی تبدیل برای آن حواله بر عهده ایزی مانی اکسچنج می باشد. ملاک نرخ حواله در روزهاي عادي و بدون نوسان قیمت ارز، تاریخ و ساعت واریز وجه به حساب ایزی مانی اکسچنج می باشد. با این حال در صورتیکه قیمت ارز در طول یک روز نوسان داشته باشد ایزی مانی اکسچنج می تواند نسبت به تعیین نرخ قطعی حواله در روز دریافت وجه اقدام کند. دقت كنید كه واریز وجه به حساب ایزی مانی اکسچنج به معني قطعي شدن قیمت و یا اصل حواله نیست. قیمت و ارسال حواله بایستي قبل یا بعد از واریز وجه به تایید و توافق همزمان مشتري و مدیر حوالجات ایزی مانی اکسچنج برسد.

۸- در صورت انصراف فرستنده از انجام حواله قبل از مرحله ارسال وجه به حساب مقصد، مبلغ واریزی اولیه پس از کسر خسارت انصراف حداکثر ظرف مدت ۳ روز به حساب فرستنده حواله برگشت داده خواهد شد. تعیین خسارت انصراف بر عهده ایزی مانی اکسچنج می باشد و مشتری موظف به پرداخت آن می باشد. فرستنده حق انصراف، پس از ارسال حواله به حساب مقصد را از خود سلب می کند.

۹- فرستنده حواله، مالک وجه واریزی تا قبل از ارسال به حساب مقصد محسوب می شود. پس از تایید حواله، در صورت وجود هرگونه خطا در اطلاعات داده شده و یا مغایرت در حساب مقصد و یا هرگونه دلیل بانکی یا قانونی که واریز وجه به حساب مقصد را غیرممکن سازد، در صورت عدم منع قاونی، ایزی مانی اکسچنج مبلغ واریزی را پس از کسر هزینه ها و خسارت های وارده حداکثر ظرف مدت یک هفته به حساب فرستنده برگشت خواهد داد .تعیین میزان خسارت وارده در این حالت با ایزی مانی اکسچنج می باشد.

۱۰- صرافی ایزی مانی اکسچنج ، حواله های کامل و تایید شده را در صورت تکمیل مدارک و عدم مشکل قانونی و مالی در حساب مقصد، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از زمان تایید، به حساب گیرنده ارسال می نماید.

۱۱- در صورت هرگونه اشتباه در واریز وجه در مقصد از جمله واریز اشتباه مضاعف به حساب گیرنده و یا هر نوع خطایی که جبران آن منوط به همکاری گیرنده وجه باشد، فرستنده و کاربر حواله مسئولیت برگشت وجوه و جبران اشتباه را قبول می نماید. در صورت عدم همکاری گیرنده، ایزی مانی اکسچنج حق گزارش قانونی حواله به مراجع قانونی به عنوان حواله مشکوک و پیگیری مالی و حقوقی موضوع تا زمان برگشت وجه را دارد. کلیه هزینه های قانونی و حقوقی مرتبط با جبران خسارت ها بر عهده مشتری یا ذینفع حواله می باشد.

۱۲- مشتری قبول می نماید که ایزی مانی اکسچنج هیچگونه شراکت و رابطه تجاری به جز عملیات صرافی و هیچ نوع همکاری و مشارکت در فعالیتهای مالی، بازرگانی و تجاری وی در هیچ جای دنیا ندارد و صرفا عملیات انتقال ارز را بر اساس دستور و تقاضای مشتری و قوانین و مقررات انجام می دهد.

 

Privacy Policy

Updated Date: 1st October 2023

Welcome to Easy Money Exchange. We are committed to protecting the privacy and security of your personal information. This Privacy Policy outlines how we collect, use, disclose, and safeguard your information when you visit our website (www.ezmoneyex.com.au) or interact with our products and services. By accessing or using our website and services, you consent to the practices described in this Privacy Policy

Information We Collect

:We may collect various types of information from you, including

 Personal Information: This includes information that identifies you personally, such as your name, email address, postal address, and phone number. We collect this information when you provide it to us voluntarily

 Usage Data: We may automatically collect certain information about how you interact with our website, including your IP address, browser type, operating system, pages visited, and the date and time of your visit. This helps us improve our services and tailor your experience

How We Use Your Information

:We use your information for various purposes, including but not limited to

 .Providing and improving our products and services-
.Processing your orders and transactions-
.Sending you promotional materials and updates (with your consent)-
.Responding to your inquiries and customer support requests-
.Complying with legal obligations-

Sharing Your Information

:We may share your information with third parties only in the following circumstances

 Service Providers: We may share your information with trusted service providers who assist us in operating our business and delivering products and services, such as payment processors, shipping partners, and marketing platforms

 .Legal Compliance: We may disclose your information as required by law, to respond to legal processes, or to protect our rights, privacy, safety, or property

 .Business Transfers: In the event of a merger, acquisition, or sale of all or a portion of our assets, your information may be transferred as part of the transaction under a confidentiality agreement

Your Choices

 You can update, correct, or delete your personal information by contacting us at [email protected]. You can unsubscribe from our marketing communications by following the instructions in the emails you receive from us

Security

We take appropriate measures to protect your information from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. However, no data transmission over the internet is entirely secure, and we cannot guarantee the security of your information

Changes to this Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time to reflect changes in our practices or for legal reasons. We will notify you of any material changes by posting the updated policy on our website and updating the Effective Date

Contact Us

If you have any questions, concerns, or requests regarding this Privacy Policy, please contact us at [email protected]