بلاک چین عمومی پیشرو،  Nervos، با آزمایشگاه SundaeSwap شرکت توسعه دهنده صرافی غیرمتمرکز مستقر در کاردانو همکاری میکند. به دلیل تداخل، این صرافی غیر متمرکز قادر خواهد بود تا از پل نیرو نروس برای تامین نقدینگی بیشتر استفاده کند. این همکاری ابتدا در ماه دسامبر برای اتصال به اتریوم راه اندازی شده بود. توسعه دهنده کاردانو، Input Output، با Nervos همکاری کرد تا پل میان زنجیره ای را برای اتصال این دو اکوسیستم ایجاد و به دارایی ها اجازه دهد تا به طور یکپارچه بین آنها حرکت کند. انتظار میرود  SundaeSwap، یکی از برجسته ترین پروژه های دیفای در بلاک چین کاردانو، در سه ماهه چهارم سال 2021 عرضه شود.