لری فینک، مدیر عامل بلک راک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، می‌گوید که بیت کوین را به عنوان یک دارایی گرانبها ذخیره ارزش در درازمدت می بیند .وی می افزاید موارد استفاده ارزشمندی برای این ارز دیجیتال پرچم‌دار، از جمله تراکنش‌های فرامرزی و محافظت در برابر دولت‌های غیرقابل نفوذ وجود دارد.
فینک همچنین می گوید بیت کوین طلای دیجیتال با کاربردهای عملی است.