در مصاحبه جدید بلومبرگ، مایکل سیلور، در مورد رکود بازار کریپتو در سال جدید گفت: اگر به کل اکوسیستم کریپتو نگاه کنید، مجموعه ای از عدم اطمینان نظارتی در مورد استیبل کوین ها و توکن ها و اینکه آیا آنها اوراق بهادار هستند یا نه؟ وجود دارد. همه ی این مسائل باعث اظطراب میشود. بسیاری از صرافی های کریپتو می توانند با اهرمی تا 20 برابر معامله ایجاد کنند و این صرافی ها دارای توکن های بسیار زیادی اند که به صورت متقابل قابل معامله هستند. بین آنها و مبادلات مالی غیرمتمرکز، می توانید اهرمی بسیار بالاتر از 20 برابر دریافت کنید که این دومین منبع نوسان است. به گفته سیلور، بیت کوین در حال حاضر یک نقطه ورود عالی برای موسسات ارائه می‌کند، به‌ویژه که سرمایه‌گذاران بزرگی مانند بیل میلر بیشترین حجم از سبد خود را به این ارز اختصاص می‌دهند. وی افزود افراد زیادی نیز وجود دارند که اگر بیت کوین 400% در سال افزایش یابد و توسط سرمایه گذاران بسیار مشهور پذیرفته شود، بازهم از خرید آن امتناع می کنند. اما درحال حاضر سناتورها و نمایندگان کنگره و سرمایه‌گذاران عمومی از آن استقبال کرده و  به این ریزش قیمتی به عنوان یک نقطه ورود خوب نگاه می کنند.