مایکل سیلور، که با خرید بیت کوین به یک خریدار در فضای رمزارز تبدیل شده است، گفت بیت کوین ” امید کانادا “است. وی یک پست از صفحه رسمی بیت کوین در توییتر را در صفحه خود منتشر کرد که یادآوری می شود کانادا قادر است از برق تولید شده با انرژی آب، برای تأمین برق کل شبکه بیت کوین استفاده کند. مایکل سیلور و شرکت او به عنوان حامیان واقعی بیت کوین شناخته می شوند.  وی معتقد است که بیت کوین یک تحول یکباره در طول زندگی است و به همه توصیه می کند که پول نقد خود را به بیت کوین تبدیل کنند. از زمان خروج گسترده استخراج کنندگان بیت کوین از چین، کانادا در رأس قرار گرفته است. اخیراً، برایان موسوف، مدیرعامل شرکت Ether Capital، کانادایی و کارآفرینی که روی رمزارز تمرکز دارد، گفت که استخراج کنندگان بیت کوین به طور طبیعی به منابع مقرون به صرفه انرژی مراجعه می کنند.