به گزارش روزنامه The Korea Herald، قانونگذاران مخالف، از تمدید یک ساله تا شروع مالیات بر رمزنگاری در این کشور حمایت می کنند. براساس گزارشات، نظام مالیاتی ارزهای رمزپایه کره جنوبی که 20 درصد مالیات بر سود ارزهای بالای 2.5 میلیون وون کره را اعمال می کند، در سال 2022 اجرا خواهد شد. به غیر از تاخیر یک ساله، قانونگذاران همچنین برای اعمال مالیات مضاعف برای ارزهای رمزنگاری شده که مطابق با نظام مالیات بر درآمد است که احتمال دارد در سال 2023 اجرا شود، تلاش می کنند. طبق این پیشنهاد، قانونگذاران 20 درصد را برای سودهای بین 50 تا 300 میلیون وون و 25 درصد را برای سودهای بالای 300 میلیون وون پیشنهاد کرده اند .نماینده، چو میونگ هی، در مورد ضرورت کاهش مسئولیت سرمایه گذاران رمزارزها، استدلال کرد که یک نظام مالیاتی برای ارزهای رمزنگاری شده باید مطابق با مالیات بر درآمد سرمایه گذاری مالی کشور باشد.