داده ها نشان می دهند که در ماه مارس، رمزارزهای حریم خصوصی مانند Monero ،Dash ،Zcash و Haven Protocol، بهترین عملکرد را در این ماه داشته اند. این دارایی‌ها که عمدتاً به افزایش تنش‌های سیاسی در اوکراین و کانادا نسبت داده می‌شوند، از حمایت عظیمی برخوردار بوده‌اند، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران اکنون بر این باورند که این نوع سرمایه‌گذاری در رمزارزها می‌تواند ناشناس بودن مالی را فراهم کند. افزایش محبوبیت رمزارزهای حفظ حریم خصوصی (AEC ها)  منجر به بهبود تقاضای آنها می شود، بنابراین تنظیم کننده ها به دنبال راه هایی برای جلوگیری از ویژگی های امنیتی و ناشناس بودن آنها هستند. صرف نظر از تهدیدهای متعدد مقرراتی و حتی حذف دارایی ها توسط برخی صرافی ها، سرمایه گذاران و توسعه دهندگان نسبت به AEC ها امیدوار هستند. آنها معتقدند که این مقررات فقط اهمیت و محبوبیت بیشتری را برای آنها به ارمغان می آورد.