به گزارش Coindesk ، در روز دوشنبه جی‌پی مورگان ، غول صنعت بانک‌داری ایالات متحده، در حال آماده سازی صندوق سرمایه گذاری بیت کوین و خدمات بانکی خصوصی آن برای مشتریان ثروتمند خود به طور فعال است. این صندوق با پشتیبانی گروه سرمایه‌گذاری دیجیتالی نیویورک در تابستان اجرایی می شود. این خبر همزمان با برگشت قیمت بیت کوین از ضرر های ایجادشده در هفته گذشته ، منتشر می شود.