کمیسیون ملی بورس اوراق بهادار اسپانیا، Comisión Nacional del Mercado de Valores ، مقررات جدیدی را از 17 فوریه 2022 برای تبلیغات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال اعلام میکند. طبق بخشنامه جدید، تبلیغات کریپتو باید «روشن، متعادل و منصفانه» باشد و در عین حال اطلاعات کافی در مورد خطرات سرمایه‌گذاری در کریپتو را ارائه دهد. قوانین جدید تبلیغ کنندگانی که بیش از 100 هزار نفر را هدف قرار می دهند، ملزم می کند که 10 روز قبل به تنظیم کننده اطلاع دهند. پس از گزارش اولیه، فعالیت‌های تبلیغاتی باقی‌مانده توسط CNMV  نظارت می‌شوند. CNMV  همچنین تصریح کرد که اینفلوئنسرها تحت پوشش مقررات جدید تبلیغات هستند.