یکی از اعضای کنگره اسپانیا، ماریا مونوز، مطرح کرد که اسپانیا در میان اعتراضات در قزاقستان که بر صنعت استخراج بیت کوین تأثیر منفی گذاشته است، به مقصدی امن برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال تبدیل شود. او به این واقعیت اشاره می کند که نرخ هش جهانی، به دلیل آشفتگی در دومین قطب بزرگ ماینینگ، ظرف تنها دو روز 14% کاهش یافت.