امروزه در جهانی متمرکز زندگی می‌کنیم و سازمان‌های بزرگ در قبال فراهم کردن خدمات خود، داده‌ها و اطلاعات ما را دریافت می‌کنند. شدت اهمیت این اطلاعات بیش از اهمیت نفت خام است و به همین دلیل امروزه فناوری‌های نوینی مانند بلاک چین بسیار محبوب شده‌اند. شبکه پولکادات یک پروتکل بلاک چینی نسل جدید است که شبکه‌ای از بلاک چین‌ها را به همدیگر پیوند می‌دهد و اجازه عملکرد دائمی و پیوسته را به آنها می‌دهد. پولکادات اجازه انتقال هر نوع داده‌ای را در بین انواع مختلف بلاک چین‌ها می‌دهد و به همین خاطر، گستره وسیعی از کاربرد‌های جهان واقع را به نمایش می‌گذارد. شبکه پولکادات مزایای شبکه‌های بلاک چینی مختلف را در کنار هم قرار می‌دهد و فضا را برای ظهور یک بازار غیر متمرکز فراهم می‌کند. در این بازار می‌توان به شیوه‌ای منصفانه‌تر به خدمات و سرویس‌ها دسترسی پیدا کرد. بلاک چین با وجود قابلیت‌های زیادی که دارد، هنوز به مقبولیت عام نرسیده است. پولکادات دارای مزایای خاصی است و سعی می‌کند که مقبولیت عام بلاک چین را ممکن سازد. ازمزایای پلتفرم پولکادات می‌توان به شاردینگ ناهمگن، مقیاس‌پذیری، قابلیت ارتقا، مدیریت شفاف و سازگاری بین زنجیره‌ای اشاره کرد.