بانک مرکزی اروپا در هفته‌ای که گذشت برای نخستین بار در 11 سال گذشته، نرخ بهره را افزایش داد. بانک مرکزی آمریکا هم به احتمال زیاد افزایش سه مرحله‌ای نرخ بهره را خواهد داشت. مسلما هرگاه نرخ بهره افزایش پیدا میکند، بازار اوراق بهادار و کریپتوکارنسی ها افت شدیدی را تجربه خواهند کرد. به دنبال آن اقتصاد از زاویه کلان شاهد رکود و تورم خواهد بود. مدت زمان و میزان تاثیر آن وابسته به تصمیمات بانک مرکزی (درصد تغییر)، عوامل داخلی و خارجی میباشد. نمونه عوامل خارجی میتوان به جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر نرخ انرژی، گندم، جو و … اشاره کرد.
با پیشی گرفتن بانک مرکزی ایالات متحده در رالی افزایش نرخ بهره، متحدان سیاسی و اقتصادی این کشور نیز به اجبار سیاست مالی موازی را اتخاذ میکنند. به دنبال آن، شاهد بزرگترین رکود اقتصادی قرن و چه بسا تاریخ بشر از نظر جمعیت تحت تاثیر قرار گرفته نسبت به رکودهای پیشین خواهیم بود.