دو کوان، یکی از بنیانگذاران Terra، در پست وبلاگ انجمن متمرکز Terra، پیشنهاد کرد که زنجیره ترا را به یک زنجیره جدید بدون استیبل کوین ترا (UST) فورک کند. کوان با اشاره به حادثه سال 2016  که باعث سقوط اتریوم شد، حذف UST را لحظه هک DAO ترا توصیف کرد و معتقد است که این شبکه نیز می‌تواند بازیابی شود. این زنجیره قدیمی، احتمالا با نام ترا کلاسیک و رمزارز بومی لونا کلاسیک (LUNC) عرضه شود. دارندگان LUNC ، طبق پیشنهاد کوان، واجد شرایط ایردراپ رمزارز LUNA زنجیره جدید خواهند بود. سقف عرضه رمزارز جدید یک میلیارد است که یک چهارم آن به یک استخر اجتماعی که توسط حاکمیت استیک شده کنترل می شود، تخصیص خواهد شد و توسعه دهندگان اصلی نیز می توانند 5 درصد را دریافت کنند. اکثر رمزارزها بین دارندگان Luna  وUST، که تحت تأثیر سقوط پروژه قرار گرفته اند، توزیع می شود. کوان در توئیتی تصریح کرد که طرح اخیر در مورد جامعه ترا است.