کمیته پرداخت ها و زیرساخت های بازار، مرکز نوآوری BIS ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در 9 جولای گزارش مشترکی را به G20  با عنوان ”ارزهای دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت های فرامرزی“منتشر کردند. این گزارش توضیح می دهد که پرداخت های فرامرزی معمولاً به دلیل هزینه زیاد، سرعت کم، دسترسی محدود و شفافیت ناکافی مورد انتقاد قرار می گیرند. برای مقابله با این چالش ها، کشورهای G20، نقشه راه را تأیید کردند که توسط هیئت ثبات مالی و سایر سازمانهای تنظیم کننده استاندارد مربوطه، توسعه داده شد. جنبه های مختلف ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شامل طرح های داخلی و بالقوه، تفکر فعلی بانک مرکزی در مورد مزایا و خطرات احتمالی استفاده از CBDC  برای پرداخت های فرامرزی میباشد. این گزارش ادعا می کند که پرداخت های فرا مرزی پیشرفته می تواند از طریق درجات مختلفی از انسجام و همکاری، حاصل شود. طبق نتیجه گیری اصلی گزارش مشترک، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی تا زمانی که کشورها با هم کار کنند، توانایی افزایش کارایی پرداخت های فرامرزی را خواهند داشت