طبق اطالاعاتInvesting.com ،  رمزارز ایاس در روز چهارشنبه با قیمت 7.7937 دلارمعامله شد و توانست 20.78 درصد افزایش در یک روز را تجربه کند. در این روند صعودی  ،ایاس توانست با رسیدن به ارزش بازار   7.2793 میلیارد دلاری  ،  0.31٪ از کل حجم بازار ارزهای دیجیتال به اختیار بگیرد. رکورد تاریخی ارزش بازار ایاس برابر با 17.5290 میلیارد دلار است.