شیبا موقعیت خود را به عنوان پادشاه ERC-20 در میان نهنگ های اتریوم یا 1000 آدرس بزرگ شبکه باز یافت .پس از اصلاح 50 درصدی بازار، شیبا بخشی از ارزش خود و همچنین محبوبیتش را در میان نهنگ های اتریوم که تصمیم گرفتند توجه خود را به توکن های دیگر معطوف کنند که به نظر آنها پتانسیل رشد بیشتری نسبت به SHIB دارند، از دست داد. اما پس از ریزش قیمت در بازار ارزهای دیجیتال، نهنگ‌ها موقعیت خود را به سمت توکن‌های سنتی تغییر دادند که در حال حاضر در میان هولدهای  ERC-20 در صدر قرار دارند. طبق تحقیقات، چرخه های رشد شیبا با محبوبیت اجتماعی، همبستگی معکوس دارد. هنگامی که جامعه این توکن را فراموش می کند، ارزش آن به دلیل عدم وجود فشار فروش که اکثر معامله گران کوچک آن را ایجاد کرده اند، افزایش می یابد.