اقتصاد چین در سه ماهه سوم سریع‌تر از حد انتظار رشد کرد که نشان می‌دهد اقدامات محرک اخیر دولت تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است. این کشور بیشتر بر تحریک تقاضای مصرف کننده تمرکز کرد به طوری که فروش خرده فروشی در ماه گذشته 5.5% افزایش یافته است.
بر اساس داده‌های جدید اقتصادی، تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه گذشته 4.9% افزایش داشته است که بیش از انتظارات 4.5 درصدی تحلیلگران است.