روز پنجشنبه شهردار ریودوژانیرو، Eduardo Paes، هنگام صحبت در کنار فرانسیس سوارز، شهردار میامی در یک میزگرد که بخشی از هفته نوآوری ریو بود، اعلام کرد که دومین شهر پرجمعیت برزیل، 1% از وجوه خزانه شهر را به بیت کوین اختصاص خواهد داد. ریودوژانیرو حکمی را برای ایجاد یک گروه کاری در زمینه سرمایه گذاری بیت کوین منتشر خواهد کرد اما جزئیات در مورد اینکه چگونه و چه زمانی این شهر قصد دارد بیت کوین را به خزانه خود اضافه کند، کم است. اگر Paes  با این طرح پیش برود، ریودوژانیرو اولین شهر برزیل خواهد بود که بیت کوین را به ترازنامه خود اضافه می کند.