ارزش میم کوین ELON ، رقیب شیبا اینو  و دوج کوین در هفته گذشته نزدیک به 50% افزایش یافت. زمانی که این توکن برای اولین بار معرفی شد، 50% از عرضه به بنیانگذار اتریوم، ویتالیک بوترین داده شد. طی دو ماه پس از عرضه توکن، بوترین کل دارایی ELON خود را به بنیاد Methuselah، یک موسسه خیریه پزشکی غیرانتفاعی برای تحقیقات افزایش طول عمر و سلامت اهدا کرد. طبق ردیاب رمز ارز  WhaleStats، توکن ELON در حال حاضر بیشترین معامله را در بین 1000 نهنگ برتر اتریوم دارد. ماه گذشته، قیمت ELON در پاسخ به به‌روزرسانی پروژه از سوی تیم Dogelon Mars در مورد مرحله بعدی توسعه، بیش از 100 درصد افزایش یافت.