شرکت استرالیایی  Afterpayاعلام کرد که یک برنامه بانکی جدید را در ماه اکتبر برای جذب مشتریان جوان و پشتیبانی از پایگاه معاملات ”اکنون بخرید و بعدا پرداخت کنید“ راه اندازی خواهد کرد . Afterpay اعلام کرد: برنامه بانکی “Money” قبل از اینکه برای مشتریان این شرکت در استرالیا راه اندازی شود، آزمایش می شود. به گفته این شرکت، این نرم افزار برای کمک به مدیریت هزینه ها و پس اندازها به سپرده گذاران خود نرخ سود %1 در سال را می دهد.   Westpac Banking تنظیم کننده حساب سپرده و صادر کننده کارت های اعتباری برای کاربران این برنامه بانکی خواهد بود.   Afterpay  افزود: مجوز خدمات مالی را از تنظیم کننده اوراق بهادار استرالیا دریافت کرده است که به آن این امکان را می دهد تا به مشتریان مشاوره مالی، کارت های اعتباری و خدمات سپرده گذاری ارائه کند.