نسخه‌ی فعلی اتریوم با عنوان اتریوم ۱ شناخته می‌شود و هم اکنون در حال کار کردن است. مشکل اصلی اتریوم ۱ مقیاس‌پذیری پایین آن است که باعث شده تراکنش‌های کمی در ثانیه انجام شود و هزینه گس به‌شدت بالا برود. شبکه اتریوم برای حل این مشکل در نگاهی بلندتر به دنبال راه‌اندازی اتریوم ۲ است. اتریوم ۲ یک به روزرسانی برای رفع محدودیت‌های اتریوم ۱ است که گفته می‌شود تا ۲ سال دیگر آماده بهره‌برداری کامل می‌شود. ایده‌ی اتریوم در این مورد استفاده از راهکارهایی است که با استفاده از آن‌ها بتواند مقیاس‌پذیری شبکه‌ی فعلی خود، یعنی اتریوم ۱ را افزایش دهد تا زمانی که اتریوم ۲ به نتیجه برسد. این راهکارها با نام راهکارهای لایه ۲ شناخته می‌شوند. راهکارهای لایه ۲ به این معنی است که ثبت تراکنش‌ها و عملیات شبکه، بیرون از زنجیره اصلی انجام شود. به همین دلیل به آن‌ها راهکارهای بیرون زنجیره‌ای نیز گفته می‌شود.راهکارهای لایه ۲ در یک دسته‌بندی کلی به رول‌آپ‌ها، پلاسما، کانال‌های وضعیت، سایدچین‌ها، راه‌حل‌های ترکیبی، ولیدیوم تقسیم‌بندی می‌شوند.