ژو شیائوچوان، رئیس سابق بانک خلق چین،در مجمع Lujiazui 2021 که از 10 ژوئن در شانگهای آغاز شده است، عنوان کرد که ارزهای دیجیتال می توانند به طور بالقوه برای اقتصاد واقعی مفید واقع شوند. با این حال ، وی خاطرنشان کرد که تبدیل شدن ارزهای دیجیتال به ابزاری مفید برای توسعه مالی “زمان بر” خواهد بود. آقای شیائوچوان میزان کم تراکنش را به عنوان یکی از اصلی ترین کاستی های آن ذکر کرد و همچنین مواردی از قبیل عدم تمرکز و مقررات زدایی را “بحث برانگیز” خواند. اقتصاددان بازنشسته که به پدر ارز دیجیتال بانک مرکزی چین معروف است، معتقد است که یوان دیجیتال نظم سیستم پولی جهان را بر هم نخواهد زد و با هدف تغییر سیستم پولی جهان عرضه نشده است.