آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین در مصاحبه خود با رسانه محلی Caja Negra به موضوعات مربوط به دیدگاه دولت در مورد دیجیتالی شدن پرداخت. وی در مورد برنامه آرژانتین برای عرضه ارز دیجیتال بانک مرکزی خود، گفت: “من نمی خواهم خیلی متفاوت باشم. اما دلیلی برای گفتن” نه “وجود ندارد. شاید این راه خوبی باشد […] همه چیز ممکن است. مزیت این است که تأثیر تورم تا حد زیادی از بین می رود. “آرژانتین چند سالی است که با تورم دست و پنجه نرم می کند. رئیس دولت معتقد است که استفاده از بیت کوین می تواند آثار تورم را خنثی کند. از طرف دیگر، او نگرانی های خود را در مورد این موضوع نیز بیان کرد. “این یک بحث جهانی است و من باید اعتراف کنم که موضوعی است که باید در مورد آن احتیاط کرد. به نظر من، این احتیاط به دلیل ناآشنایی این حوزه و به دلیل درک چگونگی به دست آوردن این ثروت می باشد.”